List otwarty z 30 stycznia 2020

Panie i Panowie administratorzy Stowarzyszenia Ognisk francusko – polskich

( l’Association des Foyers Franco-Polonais)

List otwarty

  Historia na Was patrzy… podczas kiedy pod niebem Paryża, rozpoczyna się walka o zachowanie Domu Kombatantów Polskich im. gen.Władysława Andersa usytuowanego pod adresem – 20, rue Legendre 75017 Paryż, służącego Polonii we Francji od 1948 roku – daty jego zakupu dokonanego z woli rządu na wygnaniu najpierw we Francji, następnie w Londynie. Dar ten był aktem czci pamięci żołnierzy poległych za naszą wolność i miejscem kultywowania polskości dla przyszłych pokoleń.

Podczas kiedy w stolicy Francji spekulacja nieruchomościami sięga szczytów, Wy, administratorzy Stowarzyszenia, zarządzający naszym wspólnym  dobrem, sądzicie, że macie  prawo do  podjęcia decyzji o tragicznych dla naszej diaspory następstwach. Dziesiątki polonijnych stowarzyszeń, szkoły utracą na zawsze  miejsce spotkań, wspólnego przeżywania tradycji, tożsamości i możliwości działań dla dobra Ojczyzny. Jednym słowem, chcecie pozbawić nas DOMU, którego potrzebuje naród na emigracji, aby zachować pamięć i budować swoją historię.

Nawet jeśli został on w ostatnich miesiącach wyludniony i całkowicie opróżniony ze sprzętów, wszelki projekt sprzedaży tego budynku, jaki by nie byłby jego powód i forma, także opłacalność finansowa, jest  skandaliczny i niemożliwy do zaakceptowania.

Dla przypomnienia,  ponieważ to przecież o pamięć chodzi i o prawdę historyczną,  13 września 1947 roku powstało Stowarzyszenie Kombatantów w Londynie, po czym 16 lutego 1948 roku, zakupiony został na jego potrzeby budynek paryski, z darów rządu polskiego na emigracji i z żołdów oficerów i podoficerów polskich. W realiach tejże prawdy,  powiernicy nie mogą rościć sobie prawa do powierzonego im pod administrację  majątku, ponieważ nie wnieśli żadnego osobistego wkładu finansowego.

Wy, jesteście jedynie administratorami, a nie spadkobiercami!

…………..

Dzisiaj nie powinniście zapomnieć celu jakiemu ten dom od jego powstania powinien służyć, ani tych do których moralnie dom ten należy – wielopokoleniowej wspólnoty Polaków.

Pomijanie tego faktu byłoby godne potępienia.

W konsekwencji, wszelkie akcje medialne, polityczne i prawne będą prowadzone z zapałem i determinacją, aby ochronić majątek i pamięć osób oddanych wspólnej polskiej sprawie.

W ten sposób zostanie zachowana wierność Historii!

Załącznik:

Lista z podpisami 

Ten wpis został opublikowany w kategorii List otwarty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.