Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów i ich rodzin  im. Generala Władysława Andersa we Francji

Celem stowarzyszenia jest:

  • konserwacja i utrzymanie domu położonego przy rue Legendre 20 w Paryżu 75017, jako miejsca pamięci polskich weteranów we Francji
  • rozwój polskich tradycji na rzecz przyszłych pokoleń polskiego i francusko-polskiego pochodzenia oraz kontynuacja różnych działań stowarzyszeń w zakresie tradycji historycznej, kulturowej, religijnej, chrześcijańskiej, edukacyjnej i patriotycznej.