Kto chce sprzedać?

Od 13 maja 1974 r. Stowarzyszenie « Foyers d’Amitié Franco Polonaise » jest właścicielem Domu Weteranow przy ulicy 20 rue Legendre 75017 w Paryzu.

Początkowo polscy weterani stworzyli w 1948 r. firmę z branży nieruchomości, aby móc prawnie dokonac zakupu tej nieruchomości. Istotnie, francuskie prawo w tamtym czasie nie pozwalało zagranicznemu stowarzyszeniu na nabywanie nieruchomości. Tak więc 16 lutego 1948 r. zakupiono budynek przy 20 rue Legendre w Paryżu.

Na początku lat 70tych prawo to uleglo zmianie, pozwalając zagranicznym stowarzyszeniom na posiadanie nieruchomości.

W tym kontekście, 17 października 1973 roku zostalo utworzone stowarzyszenie « Foyers d’Amitié Franco Polonaise”. 13 Maja 1974 roku stowarzyszenie to dokonalo przeksztalcenia aktu wlasnosci aktem notarialnym.


Stowarzyszenie “ Foyers d’Amitié Franco Polonaise » jest zarejestrowane jako :

  • RNA: W751033554
  • SIRET: 811 084 599 00018

Czlonkami zarzadu stowarzyszenia są:

  • Prezydent: Jean Kukuryka
  • Wiceprzewodniczący: Czesław Maryszczak
  • Wiceprzewodniczący: Andrej Zamojski
  • Sekretarz: Irène Wahl-Damasiewicz
  • Skarbnik: Michel Couturier
  • Członek Zarządu : Maciej Morawski
  • Członek Zarządu: Hanna Talko
  • Członek Zarządu: Beata Deryng-Santamaria