Poufność

Polityka prywatności i nota prawna

1. Prezentacja strony

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej użytkownicy strony www.dom-kombatantow-spk-paris.fr są informowani o tożsamości różnych zaangażowanych stron w ramach jego wdrażania i monitorowania:

Właściciel: Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa – Stowarzyszenie – 20 rue Legendre – 75017 Paryż
Twórca: Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa
Kierownik publikacji: Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa – support@dom-kombatantow-spk-paris.fr
Kierownik publikacji jest osobą prawną.
Webmaster: Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa – support@dom-kombatantow-spk-paris.fr
Gospodarz: OVH – 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix – Francja

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług

Korzystanie ze strony www.dom-kombatantow-spk-paris.fr oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Te warunki użytkowania mogą być modyfikowane lub uzupełniane w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy strony www.dom-kombatantow-spk-paris.fr są proszeni o regularne zapoznawanie się z nimi.

Ta strona jest zazwyczaj zawsze dostępna dla użytkowników. O jej przerwaniu z powodu konserwacji technicznej może jednak zdecydować Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa, które następnie postarają się przekazać użytkownikom informacje przed datami i godzinami interwencji.

Strona www.dom-kombatantow-spk-paris.fr jest regularnie aktualizowana przez Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa. W ten sam sposób, informacje prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: niemniej jednak sa wiazace dla użytkownika, który jest odsyłany do nich tak często, jak to możliwe, aby je przeczytać.

3. Opis świadczonych usług

Celem strony www.dom-kombatantow-spk-paris.fr jest dostarczenie informacji dotyczących wszystkich działań firmy. Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa dokłada wszelkich starań, aby informacje te były jak najbardziej precyzyjne na stronie www.dom-kombatantow-spk-paris.fr. Stowarzyszenie nie może jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, niedokładności i braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy jest to z jej własnej winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy przekazują jej te informacje. Wszystkie informacje wskazane na stronie www.dom-kombatantow-spk-paris.fr są podane jako wskazówki i prawdopodobnie będą ewoluować. Ponadto informacje na stronie www.dom-kombatantow-spk-paris.fr nie są wyczerpujące. Są one wydawane z zastrzeżeniem modyfikacji, które zostały wprowadzone od czasu ich umieszczenia w Internecie.

4. Ograniczenia umowny dotyczącej danych technicznych

Strona korzysta z technologii JavaScript. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z witryny. Ponadto użytkownik witryny wyraża zgodę na dostęp do witryny przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego wirusa i za pomocą zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

5. Własność intelektualna i plagiat

Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa jest właścicielem praw własności intelektualnej lub praw do używania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikony, dźwięki, oprogramowanie.

Wszelkie powielanie, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów strony, niezależnie od zastosowanych środków lub procesu, jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa.

Każde nieautoryzowane użycie strony lub któregokolwiek z jej elementów zostanie uznane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności

Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa nie może ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody wyrządzone sprzętowi użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony www.dom-kombatantow-spk-paris.fr i wynikające z użycia sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w pkt 4, lub z pojawienia się błędu lub niezgodności.

Stowarzyszenia Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa nie może również ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata działalności gospodarczej lub utrata możliwości) wynikające z użytkowania strony www.dom-kombatantow-spk-paris.fr.
Interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktu) są dostępne dla użytkowników. Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które byłyby sprzeczne z prawem obowiązującym we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W razie potrzeby Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku przesłania wiadomości rasistowskie, obraźliwe, zniesławiające lub pornograficzne, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia …).

7. Zarządzanie danymi osobowymi

We Francji dane osobowe są w szczególności chronione przez ustawę nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., Ustawę nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., Art. L. 226-13 kodeksu karnego i europejską dyrektywę 24 października 1995 r. Przy okazji korzystania ze strony www.dom-kombatantow-spk-paris.fr można zebrać: URL linki, poprzez które użytkownik wszedł na stronę www.dom-kombatantow-spk-paris.fr, dostawca usług użytkownika, adres IP użytkownika.
W każdym razie Stowarzyszenie Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa gromadzi dane osobowe dotyczące użytkownika tylko na potrzeby niektórych usług oferowanych przez stronę www.dom-kombatantow-spk-paris.fr. Użytkownik przekazuje te informacje z pełną znajomością faktów, w szczególności gdy sam je wprowadza. Użytkownik serwisu www.dom-kombatantow-spk-paris.fr jest zatem zobowiązany do nieudostępnienia tych informacji.
Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następującymi ustawami 78-17 z 6 stycznia 1978 r. dotyczącymi przetwarzania danych, plików i swobód, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych jego dotyczących, składając swój pisemny i podpisany wniosek, wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, wskazując adres, na który należy przesłać odpowiedź.
Żadne dane osobowe użytkownika strony www.dom-kombatantow-spk-paris.fr nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przypisywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko hipoteza zakupu Stowarzyszenia Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa i ich praw pozwoliłaby na przekazanie wspomnianych informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei mialby tym samym obowiązek przechowywania i modyfikowania danych w odniesieniu do użytkownika strony www.dom-kombatantow-spk-paris.fr.
Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie prawnej ochrony baz danych.

8. Linki hipertekstowe i pliki cookie

Strona www.dom-kombatantow-spk-paris.fr zawiera pewną liczbę linków hipertekstowych do innych stron, utworzonych za zgodą Stowarzyszenia Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa. Jednak Stowarzyszenia Ochrony Domu Polskich Kombatantów we Francji i ich rodzin im. Generala Władysława Andersa nie jest w stanie zweryfikować zawartości odwiedzanych w ten sposób stron, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za ten fakt.
Nawigacja na stronie www.dom-kombatantow-spk-paris.fr może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale rejestruje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają ułatwić późniejszą nawigację na stronie, a także umożliwić różne sposoby obecności.

Odmowa zainstalowania pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie: W przeglądarce Internet Explorer: karta narzędzi (piktogram w kształcie koła zębatego w prawym górnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij opcję Poufność i wybierz opcję Blokuj wszystkie pliki cookie. Zatwierdź na Ok
W przeglądarce Firefox: u góry okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do karty Opcje. Kliknij kartę Prywatność. Ustaw reguły przechowywania: użyj niestandardowych ustawień dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby dezaktywować pliki cookie.

W przeglądarce Safari: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na piktogramie menu (symbolizowanym przez trybik). Wybierz Ustawienia. Kliknij opcję Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Poufność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” możesz blokować pliki cookie.
W Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na piktogramie menu (symbolizowanym przez trzy poziome linie). Wybierz Ustawienia. Kliknij opcję Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Poufność” kliknij preferencje. W zakładce „Poufność” możesz blokować pliki cookie.

9. Obowiązujące prawo i przyznanie jurysdykcji

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony www.dom-kombatantow-spk-paris.fr podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy paryskie.

10. Główne odnośne przepisy

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i swobód.

Ustawa nr 2004-575 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania do gospodarki cyfrowej.

11. Leksykon uzytkownika

Użytkownik: użytkownik Internetu łączy się, korzystając z wyżej wymienionej strony.
Dane osobowe: „informacje, które umożliwiają, w dowolnej formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, do których się odnoszą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).